POLITYKA FIRMY


Poufność


Wszelkie przekazywane nam dokumenty i materiały traktujemy jako poufne. Na życzenie klienta firma oraz tłumacze mogą podpisać klauzulę poufności.

Polityka Bezpieczeństwa


Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów naszej firmy.

Archiwizacja


Z myślą o naszych klientach stworzyliśmy bezpieczne, elektroniczne Archiwum Tłumaczeń. Przez okres 3 lat przechowujemy wszystkie pliki z wykonanymi przez nas tłumaczeniami. Mogą być one wykorzystane przez naszych klientów lub służyć jako pomoc tłumaczom pracującym dla tych samych klientów.

Polityka jakości


Zarządzanie jakością produktów przygotowywanych przez CTP odbywa się zgodnie z zasadami metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 będącej standardem szeregu wielkich prywatnych korporacji krajów członkowskich UE. Jakość usług tłumaczeniowych jest głównym priorytetem firmy.

KONTAKT

Penthouse „PATRIA”
ul. Leona Kruczkowskiego
6B lok. 27

Tel.: (022) 629 33 88
Fax:  (022) 891 04 00


E-mail: ctp@ctp.com.pl