MENU

PORADNIK TŁUMACZA

2. Szkolenia i Warsztaty

  • Repetytoria PT TEPIS (patrz ogłoszenie na stronie Tepisu)
  • Laboratoria PT TEPIS (patrz ogłoszenie na stronie Tepisu)

3. Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

W świetle obowiązujących przepisów (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego)osoby nieposiadające wyższego wykształcenia filologicznego a spełniające inne wymogi wynikające z ustawy, muszą ukończyć podyplomowe studia z zakresu tłumaczeń. Po ukończeniu studiów podyplomowych mogą podchodzić do egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, po złożeniu w Ministerstwie odpowiednich dokumentów (patrz: oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości).

4. Lektury obowiązkowe

  • Kodeks Tłumacza Przysięgłego z komentarzem wyd. Translegis
  • Tłumaczenie Prawnicze D. Kierzkowska wyd. Translegis
  • Wstęp do teorii tłumaczenia O. Wojtasiewicz wyd. Translegis
  • Słownik Nazw Własnych wyd. PWN
  • Zasady Pisowni i Interpunkcji Słownik Ortograficzny wyd. PWN

KONTAKT

Penthouse „PATRIA”
ul. Zbigniewa Herberta
6B lok. 27

Tel.: (022) 629 33 88
Fax:  (022) 891 04 00


E-mail: ctp@ctp.com.pl