MENU

Studia Podyplomowe

Kraków - UJ - Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem.
Magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, jęz.: ang., franc., niem., hiszp., ros.

Kraków - UJ - Podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych.
Języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski.

Kraków - UJ - Podyplomowe studia dla tłum. tekstów specjalistycznych.
Języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, szwedzki.

Kraków - UJ - Studium przekładu literackiego.
Języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski.

Łódź - UŁ - Podyplomowe Studium Translacji.
2-letnie studia podyplomowe, płatne: 7 500 zł za 4 semestry.

Olsztyn - UWM -Podyplomowe studia dla tłumaczy języka rosyjskiego.
Roczne studia w zakresie przekładu sądowego i prawniczego.

Poznań - UAM - Podyplomowe Studium kształcenia tłum. j. niem.
Podyplomowe roczne studia tłumaczeniowe z języka niemieckiego.

Poznań - UAM - Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych.
2-letnie studia podyplomowe dla tłumaczy języka angielskiego i niemieckiego.

Rzeszów - UR - Podyplomowe Studia Translatoryczne z j. niemieckiego.
Studia 2 i 3-semestralne: tłumaczenia literackie, ustne, techniczne.

Sosnowiec - UŚ - Kolegium Języka Biznesu - tłumaczenia ustne.
Roczne studia podyplomowe dla tłumaczy języka angielskiego.

Warszawa - UW - Instytut Lingwistyki Stosowanej.
Magisterskie, doktoranckie i podyplomowe, jęz.: ang., franc., niem., hiszp., ros.

Wrocław - UWr - Podyplomowe Studium Przekładu.
Roczne studia podyplomowe dla tłumaczy języka angielskiego.

Wrocław - UWr - Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy J. Niem.
Roczne studium podyplomowe dla tłumaczy języka niemieckiego.

KONTAKT

Penthouse „PATRIA”
ul. Leona Kruczkowskiego
6B lok. 27

Tel.: (022) 629 33 88
Fax:  (022) 891 04 00


E-mail: ctp@ctp.com.pl